Servicecenter

IM-Medico tillhandahåller erfaren personal genom IM-Medico Service. Det innebär att IM-Medico snabbt kan ta hand om inkomna serviceärenden från kunder.

Utrustning som ska repareras eller servas skickas till:

IM-Medico Svenska AB Service
Tegeluddsvägen 76 plan 3
115 28 Stockholm

IM-Medico service kontaktas direkt på
E-mail: info@im-medico.se
Telefon: 08-715 55 10