Övningsprodukter

Övning ger färdighet och ökar möjligheterna till goda resultat. IM-Medico strävar efter att övningsprodukter skall vara lättförståeliga, autentiska och av god kvalitet.

Efter noga överväganden har ett flertal övningsprodukter inkluderats i sortimentet. Vår strävan är att erbjuda autentisk träning på så många områden som möjligt och vi följer ständigt utvecklingen av övningsprodukter.

Övningsprodukter