Kufftrycksmätare Pediatric

Analog kuffmätare med krok på baksidan

De gröna områdena på skalan markerar de ideala intervallen för antingen ET-tub eller Larynxmask/-tub
Tryckskala: 0 – 60 cmH2O

Graderad i cm H2O

Till Webbshop

Information

Varugrupp: Anestesi och Intensivvård/Kufftrycksmätare
Leverantör: Hospitech

Ladda ner