Meduvent Standard

En ventilator som upprätthåller ventilation i upp till 8 timmar utan behov av syrgas. Möjliggör ventilation under långa transporter och lång tid utan att det behövs tillgång till ström eller syrgas. Patienten kan närsomhelst tillföras syrgas och det möjliggör syrgaskoncentration mellan 21-100% utan att ventilatorn själv förbrukar någon av den tillförda syrgasen. 

För ytterligare information klicka här.

Till Webbshop

Information

Varugrupp: Andningsvård/Ventilator
Leverantör: Weinman

Ladda ner