Ventilatorer

Inom området ventilatorer erbjuder vi tyska VBM och WEINMANN ventilatorer som ger användarna största möjliga stöd i nödsituationer och är utformade 
för användning utomhus och under transport samt inne på sjukhus.

Du hittar även kompletterande produkter och moduler för fler ventilationsalternativ här.