Koniotomiset

Produkter för akuta luftvägshinder 
“Kan inte intubera - kan inte ventilera ” situation