Immobilisering

IM-Medico tillhandahåller flera alternativ för immobilisering och  säker förflyttning av skadad person.

Vid immobilisering av nack- och ryggskador är det viktigt att den skadade har rätt fixationsutrustning