Hjärtstartare

IM-Medico tillhandahåller hjärtstartare från Philips. Våra hjärtstartare finns på många olika platser, både inom sjukhus- och ambulanssjukvården men även i offentlig miljö så som i köpcentrum, idrottsanläggningar och hos privata företag. Genom att ha en hjärtstartare inom räckhåll, ökar man den drabbades chanser att överleva väsentligt.

Våra hjärtstartare är robusta, pålitliga och enkla att använda för de som kommer fram först vid ett hjärtstopp.

Våra tre modeller är Hjärtstartare HS1, Hjärtstartare FRx och Hjärtstartare FR3.