Brännskador

IM-Medico tillhandahåller både brännskadeförband och brännskadegel från Burnshield. Burnshield används framförallt prehospitalt men även inom sjukhusvård. Burnshields brännskadeprodukter kyler ned och och reducerar smärtan i huden.