Produkter

IM-Medico förser såväl svensk som internationell hälso – och sjukvård med sjukvårdsutrustning. Flera stora internationella agenturer distribueras av IM-Medico i Sverige och i vissa fall även i andra länder. IM-Medico designar och tillverkar även sjukvårdsväskor i egen regi i samarbete med ett engelskt företag. Genom nära relation till kunder och leverantörer skapas bra förutsättningar för såväl produktutveckling som långvariga samarbeten.