Diatermi

Argondiatermi

IM-Medico tillhandahåller diatermiapparatur för det mindre ingreppet. Diatermiapparaten används på bland annat vårdcentraler, hudmottagningar, ögonkliniker och inom estetisk kirurgi.

Diatermihandtag GoldVac med teleskopiskt rökutsug passar till alla diatermiapparater och rökutsug på marknaden.

Se även våra sug- och spolprodukter för diatermi.

Clearview

ClearView ™ rökevakueringsenhet är en kompakt, tyst och effektiv rökevakueringslösning. Tillsammans med GoldVac handtaget, elektrokirurgisk penna med mycket hög...