Verksamhetspolicy

Du hittar även verksamhetspolicyn här:  >> Ladda ner verksamhetspolicy

ADDvise döttrar identifierar marknadsbehov, utvecklar produkter tillsammans med kunden och producerar  produkter hos godkända tillverkare, marknadsför och säljer samt ser till att en ekologisk hållbar utveckling främjas.

Detta gör vi genom att:

  • att hålla oss uppdaterade gällande lagar och förordningar samt att de efterlevs.
  • att ha kunskap om vår intressenters krav och förväntningar samt tillfredsställa dessa behov bättre än våra konkurrenter så att våra kunder känner fullt förtroende för oss.
  • att ha en kommunikation med alla intressenter med syfte att alltid vara välinformerade om relevanta miljöförhållanden.
  • att säkra en god arbetsmiljö vid våra arbetsplatser.
  • att varje genomförd affär är en rekommendation för kommande kontakter.

Vårt arbete ger underlag för en ständig förbättring i överensstämmelse med verksamhetens dokumenterade målsättningar och planer inom såväl kvalitets- och miljö- som arbetsmiljöområde.

>> Ladda ner verksamhetspolicy