Vår historia

IM-MEDICO Svenska AB har sedan 1987 haft förtroende att leverera utrustning till Sjukhus, Ambulanssjukvård, Katastrofsjukvården, Hemsjukvård, Polisen, Försvaret, Räddningstjänsten och Industrin. Sedan 1 juni 2012 är IM-Medico ett helägt dotterbolag till ADDvise Group AB.

I årsskiftet 2013/2014 flyttade ADDvise dotterbolag Tillquist Medical över och blev en del av IM-Medico. I och med sammanslagningen utökade IM-Medico sin produktportfölj med produkter inom vågteknik, operationssalen och kirurgiska instrument. Sammanslagningen bidrog även till ett ökat kundsegment inom den hospitala sjukvården.

Tillquist Medical har en lång tradition inom medicinteknisk utrustning för sjukvården.
IM-Medico grundades av Inger Montaigne då hon såg ett behov av bättre bärsystem och akutväskor till ambulanssjukvården. Inger introducerade också CPAPen i Sverige för ambulanssjukvården för att i ett tidigt skede kunna behandla patienter med lungödem. Så var verksamheten i gång och IM-Medico utökade kontinuerligt sitt sortiment med nya agenturer och produkter.

IM-Medico har sedan starten strävat och jobbat efter dess värdeord, profession och kvalitet. Under alla år har man lagt stor vikt vid att ha medarbetare med kunskap och erfarenhet från vården.

IM-Medico har sedan starten haft en stadig ekonomisk tillväxt genom ökad försäljning av befintliga och nya produkter. Med en öppenhet och vilja att ligga i framkant med utvecklingen av produkter till svensk sjukvård är IM-Medico idag en välkänd aktör på marknaden.