IM-Medicos omvärld och marknad

IM-Medico marknadsför, säljer och tillverkar produkter och tjänster till distributörer och slutanvändare inom privat- och offentlig sjukvård nationellt som internationellt. Kunderna finns inom marknader som hospital och prehospital sjukvård, hemsjukvård och räddningstjänsten.

IM-Medico har en stark marknadsposition och målsättningen är att ta ytterligare marknadsandelar inom valda segment.

I stort kännetecknas den Svenska sjukvårdsmarknaden av fler och större offentliga upphandlingar. Där gäller det för IM-Medico att kunna erbjuda en bred och bra produktportfölj, som följer de former som upphandlingarna är föreskrivna.

Hemsjukvården är dock en växande marknad med många nya privata aktörer.

I stort påverkas sjukvårdsmarknaden av ökad livslängd och en åldrande befolkning, samt höjda miljökrav.

För IM-Medico krävs det en lyhördhet mot vad marknaden efterfrågar samt att ha ett nära samarbete både med kunden och med leverantörer för att ligga i framkant och erbjuda det som marknaden efterfrågar.