Ingår i ADDvise-koncernen

IM-Medico är ett helägt dotterbolag i ADDvise-koncernen. ADDvise Group AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen IM Medico Svenska AB, KEBO Inredningar Sverige AB, ADDvise Tillquist AB, Sonesta Medical AB, Sonesta Medical Inc och Surgical Tables Inc. erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsenheter. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor, främst i Norden. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier.

Affärsområde Lab skapar moderna forskningsenheter genom att tillhandahålla laboratorieinredning, skyddsventilation, klimat/renrum, och laboratorieapparatur till bland annat läkemedelsindustrin och life scienceforskningen.

Affärsområde Sjukvård tillhandahåller medicinteknisk utrustning, såväl avancerad som konventionell, samt förbrukningsmaterial till sjukvården.