OM IM-MEDICO

IM-Medico har sedan grundandet haft förtroendet att leverera medicinteknisk utrustning till såväl svensk som internationell sjukvård.

Inger Montaigne såg ett behov av förbättrade väsk- och bärsystem inom ambulanssjukvården och grundade 1987 IM-Medico Svenska AB. Hon kom senare även bland annat att introducera CPAP i svensk ambulanssjukvård.

Med tiden utökade IM-Medico sitt utbud med nya agenturer och produkter. Företaget har alltid strävat efter utveckling och har värdesatt att ha medarbetare med kunskap och erfarenhet från sjukvården.

IM-Medico Svenska AB jobbar enligt höga kvalitetskrav och är certifierade enligt de globala kvalitetssystemen ISO 9001 och 14001.

Sedan 2012 är IM-Medico Svenska AB en del av ADDvise Group AB. ADDvise-koncernens kunder finns inom både privat och offentlig sektor. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Målsättning

IM-Medicos målsättning är att bidra till att utveckla och förse framtidens hälso- och sjukvård i Sverige och internationellt med sjukvårdsutrustning för den hospitala och prehospitala marknaden.

Målsättningen är även att ta marknadsandelar och bli det självklara valet när det gäller produktområdena akutsjukvård, diagnostik, förband och operation, anestesi och intensivvård för så väl kund som leverantör.