Dokumentation

IM-Medicos dokumentationer är sparade i pdf-format. För att kunna läsa detta format behöver du programvaran Acrobat Reader, vilken kan laddas ner kostnadsfritt från www.adobe.com.