Vågar och kroppsanalysatorer

IM-Medico tillhandahåller MDD-godkända vågar och kroppsanalysatorer för medicinskt bruk samt för forskning. IM-Medicos leverantör av vågar och kroppsanalysatorer, Tanita, kännetecknas av hög kvalitet och tillförlitlig precision.

I vårt sortiment kan ni hitta kroppsanalysatorer, personvågar samt stolvågar. Våra kroppsanalysatorer är enkla att använda, ger noggrann analys samt har integrerad skrivare. De används flitigt inom den vetenskapliga forskningen i världen.

Personvågarna är av hög kvalitet och noggrannhet, de finns med eller utan pelare och har nät och batteridrift.

IM-Medicos stolvågar är lätta att köra i trånga utrymmen, lätt att hålla ren och stiga i och ur, samt har en stabil konstruktion med låsbara bakhjul.