Instrument och produkter för diagnostik

IM-Medico har ett stort urval av diagnostikprodukter så som blodtrycksmätare, stetoskop, kvalificerade stetoskop, personvågar och kroppsanalysatorer samt pulsoximetrar. Vi har även instrument för regional oximetri, kapnografi, och hemodynamisk monitorering. Alla våra produkter har hög kvalitet och tillförlitlig precision. Vi har produkter inom diagnostik för både hospitalt och prehospitalt bruk från marknadsledande leverantörer så som Tanita, Philips, Solaris, MDF m.fl.

 

Stetoskop med livstidsgaranti och fria reservdelar

IM-Medico tillhandahåller ett brett sortiment av stetoskop från standardstetoskop för blodtrycksmätning, till avancerade stetoskop för kardiologi och lungdiagnostik. IM-Medicos leverantör av stetoskop, MDF, lämnar livstidsgaranti och fria reservdelar.

Pulsoximeter

IM-Medico tillhandahåller pulsoximetrar och kapnografer, från bland annat Solaris, för den moderna sjukvården. Högkvalitativa pulsoximetrar för att mäta syremättnad...

Stetoskop

IM-Medico tillhandahåller ett brett sortiment av stetoskop – både enklare och mer avancerade modeller. Ergonomisk design som säkerställer komfort för...