Patientsugar

patientsug

IM-Medico tillhandahåller ett komplett sortiment av transportabla patientsugar från Leardal. Patientsugarna används i hemsjukvård, på sjukhus samt inom ambulanssjukvården.