Produkter för andningsvård

IM-Medico har ett brett sortiment av såväl engångs- som flergångsprodukter för anestesi, intensivvård samt akutsjukvård från marknadsledande leverantörer. Våra produkter och medicinska utrustning för andningsvård innefattar bland annat: syrgasterapi, andningshjälpmedel och narkosmasker och patientsugar.

Patientsugar

IM-Medico tillhandahåller ett komplett sortiment av transportabla patientsugar från Leardal. Patientsugarna används i hemsjukvård, på sjukhus samt inom ambulanssjukvården.

Narkosmasker

IM-Medico tillhandahåller narkosmasker för både engångs- och flergångsbruk i flertalet modeller och storlekar. Samtliga narkosmasker är PVC- och latexfria.