Övrigt akutsjukvård

IM-Medico har ett brett sortiment av produkter inom akutsjukvård så väl för hospitalt som prehospitalt bruk.