Säker förflyttning av patienter

IM-Medico tillhandahåller flera alternativ för immobilisering, säker förflyttning av skadad person. Inom immobilisering är det viktigt att den skadade har rätt fixationsutrustning till exempel vid nack- och ryggskador.

IM-Medicos produktportfölj innehåller vakuumsplintar, vakuummadrasser, Combi-Carrier, Baxstrap med speedblock och nackkragar.