Slide background
Marknadsför och säljer utrustning
för akutsjukvård, OP/ANIVA och diagnostik

Se akutsjukvård Se diagnostik
Slide background
Marknadsför och säljer utrustning
för akutsjukvård, OP/ANIVA och diagnostik

Se Förband Se OP/ANIVA


Vi erbjuder medicinsk utrustning och medicintekniska produkter för sjukvård och akutsjukvård

IM-Medico är en stor leverantör av medicintekniska produkter för hospitalt och prehospoitalt bruk. Vi säljer medicinska produkter, utrustning och instrument, till både sjukvård och akutsjukvård. Produktportföljen växer kontinuerligt och IM-Medico erbjuder en bred produktportfölj för den nordiska marknaden. Produkterna är uppdelade i fyra produktområden, akutsjukvård, diagnostik, förbandsmaterial och produkter för operation, anestesi och intensivvård.

Framgångsfaktorn är att arbeta nära och i samråd med kunder och leverantörer, vilket IM-Medico alltid eftersträvar.

WEBSHOP

WEBSHOP

Välkommen till vår nya Webshop!

Handla här!

Akutsjukvård

Akutsjukvård

Ett brett sortiment av produkter för akutsjukvård, exempelvis akutväskor och immobilisering.

Läs mer

Operation

Operation

Ett brett sortiment av produkter för operation

Läs mer

Diagnostik

Diagnostik

Ett brett sortiment av produkter för diagnostik till så väl hospitalt bruk som prehospitalt bruk.

Läs mer

Andningsvård

Andningsvård

Ett brett sortiment av produkter för anestesi, intensivård samt akutsjukvård.

Läs mer

Förband

Förband

Ett produktsortiment inom förband som spänner över flera områden så som brännskador, fixation, blodstoppande samt stödförband.

Läs mer